บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ,อาคารที่พักอาศัย ,ศูนย์การค้า เราเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินบริษัทแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ YOUTILITY SERVICES มาประยุกต์ใช้

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าของอาคารให้สูงขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดยมีบริการที่ครอบคลุมในส่วนของงานรับบริหารอาคาร

ติดต่อเรา
MERGE PROPERTY แบ่งหลักการบริหารจัดการอาคาร

แบ่งหลักการบริหารจัดการอาคารเป็น 7 ประเภทงานเพื่อมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

1. บริหารจัดการงานระบบด้านวิศวกรรม ด้วยกระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

2. บริหารจัดการด้านบุคลากรประจำนิติสำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

3. บริหารจัดการด้านธุรการ / บัญชีการเงิน

4. บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย

5. บริหารจัดการด้านบริการงานจัดการอนุรักษ์พลังงาน และคุณภาพมาตรฐาน

6. บริหารจัดการด้านข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร

7. บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริหารต่างๆ

เราต้องการนำเสนอบริการที่ดี และคุ้มค่าที่สุดส่งถึงทุกท่าน ที่เลือกใช้บริการของเรา

การบริหารจัดการการบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving)

MERGE PROPERTY มีบุคคลาการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ของอาคารซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก และทำให้สูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายสูง หากไม่มีการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ